Tillåten frukt: frisera ditt fruktträd!

Äppelträd mår bra av att beskäras. De är avlade för att bli buskiga och kan beskäras hårt. Du mår bra av att kunna sköta detta själv och din granne mår bra av att få hjälp. Har du tur får du något i utbyte. Jag fick färska grönsaker (och frukt) i utbyte mot beskärning häromdagen.

Min kära mor har inställningen att man skadar träden och försöker om inte stoppa mig helt, så ständigt bromsa mig när jag går lös med sekatör och såg. Till slut försöker hon desperat locka med fika. Men Dr Prepper är omutlig och hård i denna fråga. Han försöker förklara att förhållandet mellan krona och rotsystem är viktig. Ju mindre krona rotsystemet ska försörja, desto livskraftigare blir trädet. Om det inte beskurits på några år tvekar jag inte att ta bort en tredjedel av lövmassan. Eller till och med ännu mer. De träd jag beskurit strålar i allmänhet av hälsa och bär orimliga mängder frukt efter ett eller två år igen.

Du behöver lite utrustning, men det behöver inte kosta mycket. Sekatör, vass kniv och en liten effektiv såg. För att hålla eggverktygen skarpa är ett litet fickbryne bra att ha. Ta för vana att vässa dina knivar och saxar regelbundet. En stor pall eller stege av något slag kan underlätta arbetet. Och så lite kunskaper om beskärningens principer. Huvudprinciperna gäller främst äldre äppelträd:

Några huvudprinciper

 1. Släpp inte iväg ett träd för högt. (Om du vill att själva skördandet ska vara ofarligt).
 2. Trädet kan med fördel bli platt upptill, som ett ”bord”.
 3. Beskärning utföres mot slutet av sommaren: juli, augusti, september (JAS).
 4. Klipp gärna minst vartannat år. Det blir enklast i längden. Men upp till fem år kan man vänta.
 5. Du kan klippa åtminstone upp till en tredjedel av lövmassan.
 6. Klipp bort alla kvistar som växer rakt uppåt eller in mot kronan.
 7. Inga grenar bör röra vid varandra.
 8. Korta in grenarna och samla kronan.

Principer för själva snitten:

 1. En gren har en liten ”krage längst in mot förgreningen. Klipp aldrig i den! Lämna en liten stump av den gren du klipper av.
 2. När du kortar en gren (inte tar bort hela) ska det vara en liten kvist eller löv kvar längst ut. Lövet kan med fördel peka nedåt.
 3. Gör snittytan så liten som möjligt, det vill säga snitt i 90 graders vinkel mot grenen. Gör snittytan så slät som möjligt.
 4. Bestryk inte snittytan med något. Låt den vara.
 5. Beskär inte grenar tjockare än fem cm.

Blev detta för mycket, kanske? Titta gärna på det här visserligen träiga men väldigt informativa klippet. Det visar också att det finns lite varierande råd och dåd kring detta:

Äppelträd är som sagt skapta för att tåla beskärning. De flesta växter tål faktiskt viss beskärning, man kan jämföra det med att betande djur äter lite här och där på dem. En gammal princip säger: beskär tills du gråter och sedan tar du lika mycket till. En gång sade jag denna tveksamma visdom till osentimentala bekanta vilket resulterade i att de massakrerade trädet helt; samtliga gröna kvistar togs! Jag trodde trädet skulle dö. Nästa år gavs det såklart ingen frukt, då det bara är tvååriga skott som blommar och bär frukt, men trädet prunkade som en stor platt grön boll. Ungefär så som barn brukar teckna träd. Därefter har det givit rikligt med god frukt.

Vad självhushållning anbelangar är trädgårdsodling oerhört effektivt, det ger mycket mat, vitaminer och kalorier per insatt arbetstimme. På en andra plats skulle jag säga samling av bär kommer. Och i trädgårdens underbara värld är bärande träd (de som ger ätlig frukt) det som ger allra mest ”boom for the bucks”. När de börjar ge frukt efter några år är det egentligen bara beskärning, och eventuellt lite kartgallring och sedan skörd och lagring eller konservering som tarvas. Man kan med fördel ha (hårt beskurna) fruktträd i sina odlingar, då utnyttjar du marken effektivare och träden för upp näring från djupare jordlager och gödslar landen genom sitt lövfall om hösten. En form av gödselfri kompost således. Som prepper eller för den delen permakulturist (skillnaden behöver inte vara betydande) gäller det att vara smart och att jobba med naturen. Det är ju mycket annat en prepper/odlare ska hinna med.

Andra fruktträd som körsbär, päron och plommon däremot ska knappt beskäras alls. Man kan ta bort någon enstaka gren varje år. Så får man ersättning av grannen i frukt, grönsaker eller ägg per beskuret träd, så hoppa över äppelträden och gå direkt på päronen.

Rekommendationerna ger vid handen att träden mår bäst av att beskäras mot slutet av sommaren, de tre månaderna ”JAS”, det vill säga juli, augusti, september. Men enligt de allra senaste rönen spelar det inte så stor roll när. Så beskär på för all del!

Av tradition har man beskurit fruktträden på vårvintern. På det viset decimerade man inte skörden och det var lätt att se grenverket. Men huvudorsaken till det var nog trots allt att det var en årstid i småbrukartillvaron eller bondesamhället då man hade ovanligt lite att göra i övrigt. Sommarhalvåret var hektiskt med sådd, odling, skörd och uppbyggandet av vinterförrådet. På vårvintern det fanns det tid för att putsa på fruktträden i väntan på livskraftens återvändande.

Tjänster och gentjänster. Lönen för mödan!

Den som beskär fruktträd får en bättre skörd, kan idka byteshandel mot mat eller andra tjänster. Den kan också vara en god granne och en mycket populär bekant! Den får helt enkelt lite kärlek!

Läs mer av Dr Prepper:

Ett svar på ”Tillåten frukt: frisera ditt fruktträd!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *